BalkanTron

Fabrika za proizvodnju  natron vreća  Naselje 7. Juli bb, 35250 Paraćin  035*56 51 97,56 33 22,56 78 67,56 78 68

btron@eunet.yu

Dobro došli na prezentaciju prve privatne fabrike za proizvodnju natron ambalaže

English Version AT WORK !! 

 Istorija firme 

Upravni odbor

  Delatnost firme 

Kontakt

 

Fabrika za proizvodnju natron vreca BALKANTRON


Designed by  COLLE

1998