VODA ČISTA KAO SUZA - simbol zdravlja ljudi

EKO APARAT - filter za prečišćavanje vode za piće, izum je gospodina Predraga Sarića, inženjera iz Beograda, pronalazača i inovatora.

_Protočni filter za prečišćavanje vode za piće "bearfield" konstruisan je da potpuno sigurno uklanja sve štetne sastojke iz vode, počev od mikroba, nitrata i nitrita (obe soli su kancerogene), zatimInženjer Predrag Sarić:
"O preimućstvima mog filtera sve je crno na belo"
uklanja hlor, amonijak, sulfate, kalcijum, mangan, fenol, deterdžente, teške metale i druge štetne primese koje zagadjuju pijaću vodu i čine je štetnom po zdravlje. Osim toga, ovaj filter sadrži jonski izmenjivač na bazi mikroporozne keramike, ppunjen sa unutrašnje strane anjonima i katjonima i izlaskom preko jona srebra - vrši se magnetna polarizacija koja sprečava prodor kalcijum karbonata, a skida i radioaktivnost.


PRE UPOTREBE
POSLE 6 SATI UPOTREBE
_Ovaj patent je beogradski inovator zaštitio u SAD, u nekim zemljama Evrope kao i kod Ujedinjenih nacija, o čemu raspolaže sa odgovarajućom dokumentacijom.

_U Beogradu u sopstvenoj radionici, inovator i pronalazač je nabavio mašine, izradio alate i pripremio serijsku proizvodnju filtera za vodu.

_Očekuju se zainteresovane institucije za očuvanje zdravlja ljudi i ekologiju, stručni ljudi i privatni biznismeni, da u ovom izumu, koji g. Sarić smatra svojim životnim delom, pronadju novi solidan proizvod, kurentan na domaćem i inostranom tržištu, kao i nesumljivo put ka poslovnom uspehu koji ne može izostati.

Inženjer Predrag Sarić
Dobračina 12, Beograd
Tel./Fax: 011 / 622-776
Mobilni: 063 / 314-820
.E-mail.
© 2002 | E-mail | Web Design