Jay Alexander Fleming

personal web pages

Kada je prvi put pogledao preko, znao je da ono što je bio do tada više ne može biti. Iako je vrlo dobro znao i da bi bilo mnogo bolje da nikada nije ni progledao, bio je svestan da više nema povratka. Stajao je još neko vreme posmatrajući mnoštvo puteva oko sebe, a onda, zatvorivši oči, krenu jednim od njih...Poetry

poezija


Site Map
J@F - Home Page

J@F-MusicHome"LJILJANIĆ" 2005. Sva prava zadržana.