d.p. Galenika - Klirit
Adresa: 11080 Zemun, Senski trg br. 7
Tel: 2618 - 942, 3161 - 384, FAX: 2619 - 005
Maloprpodaja tel: 3163 - 447
Građevinski sektor: 2190 - 759


   Klirit je zaštićeni komercijalni naziv za termoplastičnu masu polimetilmetakrilat  ( PMMA ), u obliku raznih ploča i blokova, dobijenih blokpolimerizacijom u kalupima, koju proizvodi d.p. KLIRIT od 1960. godine.    Po kvalitetu ne zaostaje za istim proizvodima drugih svetskih proizvođača: "RoHM" (PLEXIGLAS), "ICI" (PERSPEX), "DUPONT" (LUCITE), " MONTECARINI" (VERDIL).


   Akrilni proizvodi mogu biti bezbojni i providni kao staklo, obojeni transparentni i neprozirni obojeni. Paleta boja je široka, a po potrebi, na zahtev naručioca, mogu se dobiti i druge nestandardne boje.

   Osnovni, standardni kvalitet KLIRIT akrilnog satkla primenjuje se u gradjevinarstvu, industriji nameštaja, opreme za kupatila i kuhinje, proizvodnji medicinskih uređaja, neonskih reklama, rasvetnih tela, galanterije itd.

   Specijalni kvaliteti akrilnog stakla koriste se u namenskoj proizvodnji: izrada delova kabina aviona, helikoptera, brodova, privrednih mašina, izrada višeslojnog zaštitnog stakla, svetlosnih filtera, optičkih instrumenata...   Masovna primena akrilnog stakla zasniva se na sledećim karakteristikama :
    - kristalna providnost i blještav sjaj
    - besprekorna svetlosna propustljivost
    - mogućnost filtriranja svetlosi
    - izvanredna postojanost na atmosferalije
    - odlične fizičko-mehaničke karakteristike
    - hemijska postojanost
    - mogućnost termičkog oblikovanja
    - mehanička obradivost
    - mala težina
    - trajna postojanost oblika do temperature od 105° C

    d.p. "KLIRIT" vrši sve usluge termičkog oblikovanja i finalne mahaničke obrade akrilnih ploča i blokova. Vrši izradu tehničkih delova po crtežima, komadni nameštaj, galaneteriju, proizvoda široke potrošnje i drugo.Kontakt e-mail: Klirit@EUnet.yu

Akrilini program :

Ploče i blokovi

Oprema za kupatila

Krovni pokrivači

Photo "kolaž" (JPG)