Povratak
na naslovnu
stranu

 

 

 

(NADA)

Govor o nadi govor je o eshatologiji, o poslednjim stvarima, koje nikako ne mogu biti jasne. Samorazumljvost nade zato je prividna. Racionalističkom mišljenju, ipak, ostaje mogućnost razumevanja nade, iako ta mogućnost samo njega može da zadovolji. No shema tog mišljenja je, ako ne neizbežna, ono korisna za poimanje smisla nade. Po toj shemi u ovoj knjizi se formalno raspravlja o nadi iz teološke, istorijske i filosofske perspektive. Pokazuje se, međutim, da se o nadi ništa ne može ni znati ni reći ako se nema u vidu šta je življenje kao nada (nada kao vrlina, prema hrišćanstvu), šta je mišljenje kao nada (filosofija nije problem nade temeljno mislila), te šta je istorija, konkretna egzistencija kao nada. Razumevanje i nerazumevanje tog koncepta istorije, bitnog za sudbinu srpskog naroda, najčistije se ispoljava u kosovskoj misli, kosovskom opredeljenju, mitu. Kosovska misao je artikulacija istorije kao nade i nade kao kraja istorije, dakako, izvan racionalitsičke sheme, no zato iz same ontološke prirode čoveka.

 (S četvrte strane korica) 

Ka delima Ka podacima o recepciji