JavaScript Tree Menu

Kratke priče na srpskom jeziku

- Šta radiš kada imaš problem ili neku želju?

- Donosim odluku, brzo.

- Kakve su te odluke?

- Bez izuzetka pogrešne.

- To je loše!

- Ne, ako pogrešna odluka i dalje vodi napred, pa makar i ukrivo.

- Kako si odlučio da napraviš ove stranice?

- Brzo, bez mnogo premišljanja.

- Da li je i ta odluka bila pogrešna?

- Da. Bez sumnje.

- To je loše!

- Procena je tvoja. Linkovi su na levoj strani.

- Ako odlučim da pročitam, kako da znam da neću pogrešiti?

- Ne razmišljaj dugo, odluči odmah. A greška je već napravljena...

Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia) Lako je kada je tu pretraga.co.yu