Kontakt


Franjevci su u Zemunu prisutni još od 13 st. 1453.g. u bici kod Beograda, u kojoj je učestvovao i sv. Ivan Kapistran, Turci su opustošili Zemun, a franjevci su napustili grad.

Braća se nakon oslobođenja Srijema nisu vraćala u Zemun zbog neposredne blizine Turaka. Tek kada je kršćanska vojska u tzv. Prvom turskom ratu (1716-1718) pobjedila kod Beograda i osvojila grad, a mirom u Požarevcu osigurala slobodu Beograda, dolaze braća iz Petrovaradina u Beograd. Najpre su Džamiju "Imareth" pretvorili u crkvu. ali su uskoro izgradili crkvu i samostan na jedan kat, 1728 niže današnjeg parka na Studenstkom trgu. Ostali su u Beogradu dok nije izbio Drugi turski rat (1736-1739) u kojem su Turci opet osvojili Beograd. To je, naravno, prisililo braću da bježe zajedno sa vjernicima prijeko Save u nedaleki Zemun, ali tek nakon što su im turci zapalili samostan (križ pod kojim su prešli u Zemun se i danas čuva u Zemunskom samostanu). U Zemun su prešli 3.12.1739. predvodeći poslijednju grupu katolika iz Beograda.


Tako se nakon 286 godina franjevci vratiše u Zemun i nastanili su se u privatnoj kući koju im je ustupio jedan kršćanin, a kasnije u rezidenciji u kojoj su prije prebivali kapucini. 1750.g. počinju izgradnju samostana i crkve, gdje se i danas nalaze. Crkva je bila posvećena Svetom Ivanu Krstitelju, a do 1575.g. su dovršena i tri pokrajna oltara posvećena Svetom Antunu, Žalosnoj Gospi i Blaženoj Djevici Mariji Beogradskoj, u koji je stavljena slika Čenstohovske Gospe, koja i danas stoji u crkvi. Pater Cirilus Fridlain 1764.g. se pobrinuo da Filip Binder tiskom umnoži sliku iz samostana. Taj otisak je veoma značajan pre svega jer se u njegovom donjem deijlu može vidjeti tadašnji izgled sve četiri zemunske crkve: obe pravoslavne, katoličke na pijaci i naravno, samostanske franjevačke.

Crkva i samostan stradaju u požaru 2.08.1790.g. Na molbu franjevaca da im se dodijeli pomoć, gradonačelnik, kapetan Seribeli, je predložio da se preostale cigle upotrijebe za izgradnju župske crkve, a dva franjevca bi mogla pomagati u dušebrižništvu i stanovati u župnom stanu. To je i učinjeno, a ostali franjevci su napustili Zemun.

Franjevci se vraćaju u Zemun 1807.g. pod vođstvom gvardijana Simona Kranca i sa 8000 forinti koje im je izdejstvovao biskup u cilju gradnje samostana. Do tada pomagali su župniku u radu Samostan i crkvu su obnovili 1830.g. Poslijednje adaptacije na crkvi i samostanu su završene do 1883.g.

Za sam samostan vezana je povijest ne samo zemunskih, već i beogradskih katoličkih redova. On je jedini preostali samostan od mnogih koji su postojali u Zemunu, a i u Beogradu u prvoj polovini 18.st.

Višestruka je djelatnost franjevaca u Zemunu. Od dušobrižničkih dužnosti, lekarskih, a dugo vremena je u samostanu djelovala i škola. Danas je franjevački samostan i sjedište rimokatoličke župe Novi Beograd.

Samostan i crkva su spomenici kulture pod zaštitom države.


GVARDIJANI SAMOSTANA

1993 R.P. MARKO KUROLT
1989 R.P. IVAN HOLETIĆ
1981 R.P. TOMISLAV ANDRAŠEC
1978 R.P. KAZIMIR ĐURMAN
1976 R.P. RIKARD PAFTA
1975 R.P. ANTUN AMENT
1972 R.P. BENEDICTUS HORVAT
1965 R.P. MARTINUS OSTROGNAJ
1963 R.P. JUCUNDUS JUG
1960 R.P. FORTUNATUS MAJSTOROVIĆ
1957 R.P. THEODORUS GRĐAN
1951 R.P. DESIDERIUS DRDIĆ
1948 R.P. OTHO PSARIĆ
1947 R.P. EPHRAEM KUJUNĐIĆ
1944 R.P. OTHO PSARIĆ
1942 R.P. ENGELBERTUS GREGIĆ
1939 R.P. WENCESLAUS BASTA
1937 R.P. JOSAPHATUS STIPAN
1936 R.P. FULGENTIUS PONDELJAK
1930 R.P. HIERONYMUS KROBLEHAR
1924 R.P. FERDINANDUS KRČMAR
1921 R.P. HIERONYMUS REK
1920 R.P. AUGUSTINUS ŠLIBAR
1910 R.P. SOLANUS MATKOVIĆ
1909 R.P. FABRIANUS PEŠTALIĆ
1903 R.P. ALOISIUS ZABAVNIK
1900 R.P. LIBORIUS SCHANDL

REDOVI U KATOLIČKOJ CRKVI

VJERONAUK KATOLIČKE CRKVE

VELIKI KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE

Stranicu izradio: Aleksandar Ninković

Pristupljeno puta od 26.02.1997.g.