OŠ "Moša Pijade"

 PRVA STRANA
 ISTORIJAT
 USLOVI
 KADROVI
 PROGRAM
 OSTALO

IZGLED NOVE ZGRADE ŠKOLE

mpijade@EUnet.yu

O[ "Mo{a Pijade"

[kolsa 1.  24342 Pa~ir

Telefon: 024/744/004

Fax: 024/744/004