Hidro energetski i plovidbeni sistem "Djerdap"
 
Hidroelektrana 'Djerdap I'
 
Pocetkom II veka nase ere dovrsen je u sektoru Djerdapa Trajanov put, a na kraju Djerdapskog sektora most preko Dunava. Most, ciji je graditelj prema predanjima cuveni Apolodor iz Damaska, nije bio dugog veka. Porusen je u jednoj od velikih istorijskih seoba naroda, da bi se zastitila granica Rimske Imperije. Trebalo je da prodje skoro 2000 godina i da se na istorijskoj sceni izmeni nekoliko drustveno-ekonoskih formacija, da bi tek u ovoj najnovijoj epohi, prislo izgradnji novog mosta preko Dunava.  

U drugom polugodistu 1964. godine, jugoslovenski i rumunski graditelji poceli su da grade HE "Djerdap". Jula 1969. godine, pustena je u eksploataciju brodska prevodnica na levoj obali (rumunska), a avgusta 1970. godine usli su u pogon prvi hidroagregati. Ceo objekat  je posten u eksploataciju 16.maja 1972. godine.  

Hidro Elektrana "Djerdap" nalazi se na 943 km od usca Dunava u Crno more.  

Glavni objekat je simetrican, sa prelivnom branom u sredini korita i po jednom elektranom i prevodnicom sa svake strane. Izmedju prevodnica i obala su neprelivne brane.  

U svaku elektranu ugradjeno je po sest hidroagregata, ukupne snage 1068 MW.  

Ugradjeni hidroagregati su vertikalne Kaplanove turbine.  

Brodske prevodnice su dvostepene. Korisna duzina je  
310 m a sirina 34 m. Po dimenzijama komore, ove prevodnice spadaju medju najvece u svetu. Prevodjenje traje 70-90 minuta. Propusna moc djerdapskog sektora Dunava, u odnosu na stanje pre izgradnje Sistema Djerdap, petostruko se povecalo.