Trajanova tabla
 
Trajanova tabla
 
Kao nasledje od neprocenjive vrednosti, na podrucju Opstine Kladovo otkrivene su i sacuvane kamene ploce na kojima je uklesan tekst bio posvecen zavrsetku radova dva velika velika graditeljska poduhvata u Djerdapu - Put kroz Djerdap i izgradnja rimskog kanala u blizini Hidro elektrane "Djerdap I". Ploce su poznate kao Trajanove table. 

Put kroz Djerdap zavrsen je 103. godine i ovaj veliki poduhvat ovekovecen je natpisom na ploci, koja je poznata kao Trajanova tabla (Tabula Traiana). 

Trajanova tabla, koja je uklesana u stenu pravougaonog oblika (3,57x1,62 m). Na tabli je uklesan tekst na latinskom jeziku koji glasi: 
 
"IMPERATOR CEZAR, BOZANSKOG NERVE SIN, NERVA, TRAJAN AVGUST GERMANIK, VRHOVNI SVESTENIK, ZASTUPNIK NARODA PO CETVRTI PUT, SAVLADAVSI PLANINSKO I DUNAVSKO STENJE, SAGRADI OVAJ PUT".