Sipski kanal
 
Sipski kanal
 
Nastojanje da se ovaj sektor Dunava ucini plovnim i bezbednim za plovidbu datiraju jos pre nase ere, za vreme Cezara, a docnije za vreme Trajana. Radovi na uredjenju djerdapskog sektora Dunava obuhvatili su uklanjanje stena sa plovnog puta i podizanje hidrotehnickih gradjevina (Sipski kanal i dr.), kako bi se sto vece kolicine vode prebacile u plovni put i time povecala njegova propusna moc.  

Izgradnja Sipskog kanala zapoceta je 1890. godine, a zavrsena 1896. godine. Kanal je bio izgradjen na desnoj obali Dunava. Kanal je bio dug 2000 m a sirok 80 m.Uvedena je dopunska vuca plovila, pomocu snaznih lokomotiva i tegljaca. Iako je Dunav u ovom delu bio sirok 1000 m, ove mere i pored svih napora i znatnih investicija nisu mogle znacajnije izmeniti osnovne karakteristike plovnog puta - do 5 m u secundi; ceste prekide plovidbe, koje su u susnim godinama trajale po nekoliko meseci, kao i ceste havarije plovila.  

Svi problemi radikalno su reseni izgradnjom djerdapske brane i brodskih prevodnica. Sve brane na Dunavu i uopste na plovnim rekama predstvljaju smetnju za plovidbu. Suprotno tome, ova brana, Hidro elektrana "Djerdap I", prestavlja tehnicko resenje za plovidbu kroz ovaj sektor Dunava.