Promene su neizbežne. Ali ponekad se dešavaju bez našeg saznanja. Internet je najbolji primer. Net nastavlja da se menja na način na koji skoro i mi činimo u svemu od trgovne do društvenog uređenja, zabave do novosti. I jedna od najdramatičnijih promena je u biznisu - naročito u potrebi privlačenja (osvajanja) novih korisnika.

Postoji rasprava o tome da li je online reklamiranje svest ili direktan mediji koji ima odjek. Popularno mišljenje i istraživanje kaže da je on oboje - ali kako se izvršava Vaša kampanja ili odražava kreativnost može se stremiti ka bilo kom od ova dva pravca. Pošto je online reklamiranje merljiv i prebrojiv medij, postoji tendencija za njegovo posmatranje kao na nosioca direktnog odgovora.

Sa ovim malim primerom pokazaću vam jedan način reklamiranja na netu. Neki od Vas će biti iznenađeni ili zbunjeni dok će neki znati kako da upravljaju sa mojim malim reklamirajućim panoom. Molim vas iskoristite prednost ovog malog primera i zabavite se kreirajući potpunije i uspešnije marketinške kampanje.

moj reklamirajući pano