Pregled karata za diplome iz CQ programa
UKRATKO:
U cilju smanjenja postanskih troskova slanja QSL karata za diplome iz CQ programa u USA, CQ komitet je ovlastio pojedine radio-amatere u svetu za pregledanje karata. Ja sam zaduzen za YU i amatere nekih istocnih zemalja. Karte pregledam za diplome WAZ (sve vrste, izuzev 5BWAZ) i CQ DX (CW i SSB). Za WPX diplome nije potrebno slati karte na pregled, ali se moraju posedovati radi kontrole.

Postupak:
Najpre je potrebno pribaviti originalne obrasce, koji se uz SASE mogu dobiti od mene. Po dobijanju obrazaca, isti se popune podacima sa QSL karata, potpisu i sa dovoljno postarine uz QSL karte posalju na moju adresu:

TOMA Petrovic, YU1AB
Dr Boje MarkoviŠa 21
14224 LAJKOVAC

Po dobijanju potpisanog obrasca isti se sa 12, odnosno 6$ (za pretplatnike CQ Magazina) salju na adrese odgovarajucih menadzera i to za: WAZ - N5FG, CQDX - N4UF i WPX - N8BJQ

Adrese:

WAZ:

Flozd Gerald , N5FG
17 Green Hollow Rd.
Wiggins, MS 39577
U. S. A.

CQDX:
Billy Williams, Jr
P.O.Box 9673
Jacksonville
Florida 32208
U. S. A.

WPX:
CQ WPX AWARD MANAGER
Steve Bolia, N8BJQ
P.O. Box 355
New Carlisle, OH 45344,
U.S.A.

 A    Yugoslav Award's
VALVA Aweard - New
LAJKOVAC Award - NEW

Diplome iz CQ programa:
The CQ WPX Awards Program
The CQ DX Awards
The CQ WAZ Awards

 B    DXCC
Basic Rules (Propozicije za DXCC)
DXCC Application (Obrazac za DXCC)
Current Entity (Najnovija DXCC lista)
Created: Acim, YZ1EW. Copyright: Tom, YU1AB. All rights reserved. Last modified: