BOJE

Boje su oznacene svojim heksadecimalnim RGB vrednostima. Neke boje imaju svoja opisna imena (npr. white, blue, ...), ali posto neki browser-i ne prepoznaju ova imena preporucuje se da se uvek koriste heksadecimalne vrednosti za oznacavanje boja. Ispred same vrednosti potrebno je staviti oznaku: "#" ,kako bi browser znao da se radi o heksadecimalnoj vrednosti. Neki browseri rade i bez ove oznake, ali je ipak preporucljivo da je uvek stavljate zbog browsera koji striktno zahtevaju upotrebu ove oznake.
Napomena !
Oznaka "0" u heksadecimalnoj vrednosti nije slovo "O" nego broj "NULA" !

#ffffff #ffccff #ff99ff #ff66ff #ff33ff #ff00ff
#ccffff #ccccff #cc99ff #cc66ff #cc33ff #cc00ff
#99ffff #99ccff #9999ff #9966ff #9933ff #9900ff
#66ffff #66ccff #6699ff #6666ff #6633ff #6600ff
#33ffff #33ccff #3399ff #3366ff #3333ff #3300ff
#00ffff #00ccff #0099ff #0066ff #0033ff #0000ff
#ffffcc #ffcccc #ff99cc #ff66cc #ff33cc #ff00cc
#ccffcc #cccccc #cc99cc #cc66cc #cc33cc #cc00cc
#99ffcc #99cccc #9999cc #9966cc #9933cc #9900cc
#66ffcc #66cccc #6699cc #6666cc #6633cc #6600cc
#33ffcc #33cccc #3399cc #3366cc #3333cc #3300cc
#00ffcc #00cccc #0099cc #0066cc #0033cc #0000cc
#ffff99 #ffcc99 #ff9999 #ff6699 #ff3399 #ff0099
#ccff99 #cccc99 #cc9999 #cc6699 #cc3399 #cc0099
#99ff99 #99cc99 #999999 #996699 #993399 #990099
#66ff99 #66cc99 #669999 #666699 #663399 #660099
#33ff99 #33cc99 #339999 #336699 #333399 #330099
#00ff99 #00cc99 #009999 #006699 #003399 #000099
#ffff66 #ffcc66 #ff9966 #ff6666 #ff3366 #ff0066
#ccff66 #cccc66 #cc9966 #cc6666 #cc3366 #cc0066
#99ff66 #99cc66 #999966 #996666 #993366 #990066
#66ff66 #66cc66 #669966 #666666 #663366 #660066
#33ff66 #33cc66 #339966 #336666 #333366 #330066
#00ff66 #00cc66 #009966 #006666 #003366 #000066
#ffff33 #ffcc33 #ff9933 #ff6633 #ff3333 #ff0033
#ccff33 #cccc33 #cc9933 #cc6633 #cc3333 #cc0033
#99ff33 #99cc33" #999933 #996633 #993333 #990033
#66ff33 #66cc33 #669933 #666633 #663333 #660033
#33ff33 #33cc33 #339933 #336633 #333333 #330033
#00ff33 #00cc33 #009933 #006633 #003333 #000033
#ffff00 #ffcc00 #ff9900 #ff6600 #ff3300 #ff0000
#ccff00 #cccc00 #cc9900 #cc6600 #cc3300 #cc0000
#99ff00 #99cc00 #999900 #996600 #993300 #990000
#66ff00 #66cc00 #669900 #666600 #663300 #660000
#33ff00 #33cc00 #339900 #336600 #333300 #330000
#00ff00 #00cc00 #009900 #006600 #003300 #000000

[ Home ] [ Frejmovi 1 ] [ Frejmovi 2 ] [ Boje ] [ Linkovi ] [ Download ] [ O meni ]