PlanB V1.0 - Interaktivna mapa Beceja i poslovni imenik


Autor: Velibor Ilić

Kratak opis: PlanB predstavlja interaktivnu mapu i poslovni imenik Bečeja. Omogućava lako pronalaženje ulica, trgova, firmi i drugih važnijih mesta i objekata na mapi.

Abstract: PlanB presents interactive map of the town of Becej and business directory. The program allows easy finding of streets, squares, firms, and other important places in Becej.

Ključne reči: Bečej, poslovni imenik, multimedija

Operativni sistem: Windows 95/98,NT

Programski jezik: Delphi 5.0

Datum: © April-Maj, 2000.


      Velibor Ilic

PlanB predstavlja interaktivnu kartu Bečeja. Omogućava jednostavno pronalaženje željene lokacije na mapi. Kada korisnik odabere lokaciju koja ga zanima, program zumira odgovarajući deo mape na kojoj se nalazi tražena lokacija. Lokacije su na mapi obeležene odgovarajućim simbolima i kada korisnik mišem odabere željenu lokaciju otvara se ekran na kome se nalaze osnovni podaci o datoj lokaciji kao što su (adresa, telefoni, adresa na Internetu, eMail adresa i kratka reklama). Program klasifikuje lokacije prema kategorijama kao na primer: ulice, trgovi, pijace, firme, uslužne delatnosti (mala privreda), zdravstvene ustanove, policijske stanice, banke, vatrogasne službe, crkve, groblje, sportski objekti i klubovi, ugostiteljski objekti i hoteli, benzinske pumpe, restorani, autobuske, železničke i taksi stanice. Ukoliko jedna kategorija sadrži više objekata oni mogu biti dalje grupisani u podkategorije.

Program je besplatan za fizička lica, dok pravna lica mogu program na baviti po ceni u protiv vrednosti od 20DM. Nabavkom programa pravna lica stiču pravo da postave svoju reklamu na mapi. Program se može preuzeti sa Interneta preko adrese: https://www.dropbox.com/s/e0mw2u6aqa4cbwq/planb.zip?dl=0 (1.05MB). Takođe na istoj Internet adresi uvek možete preuzeti novu (proširenu) bazu sa adresama firmi koje su se naknadno prijavile.

Vašu kopiju programa možete slobodno kopirati prijateljima i poslovnim partnerima. Program je dovoljno mali da može da stane na jednu disketu tako da se lako može kopirati ili preuzeti/poslati preko Interneta.

Ukoliko niste iz Bečeja, a smatrate da bi ovakav program bio interesantan i za Vaš grad, po dogovoru se može izraditi program koji sadrži mapu i bitne informacije o Vašem gradu.
Sve primedbe i sugestije u vezi programa slobodno šaljite na adresu: ilicv@EUnet.rs

Verzija 011 baze podataka (16.12.2001):
download (8kb)