AUTOMATSKO TRGOVANJE NA TRŽIŠTU STRANIH VALUTA
izrada softvera za automatsko trgovanje i analizu finansijskih podataka

Knjiga Automatsko trgovanje na tržištu stranih valuta - izrada softvera za automatsko trgovanje i analizu finansijskih podataka objašnjava šta je berza stranog novca (Forex), upoznaje čitaoce sa terminologijom i tehnikama trgovanja na ovakvom tržištu. Knjiga opisuje neke od metoda koje se koriste za analizu finansijskih podataka i upoznaje čitaoce sa postupkom razvoja softvera za automatsko trgovanje. Ovakva knjiga može biti od koristi osobama koje se profesionalno bave trgovanjem na berzi, osobama koje se bave razvojem softvera, ali i svim drugim osobama koje žele da se upoznaju sa ovakvim načinom trgovanja.
Recenzenti knjige:
dr Tibor Kiš, Ekonomski fakultet, Subotica
dr Vladimir Brtka, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin i
dr Tot Vilmoš, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

Knjiga sadrži 318 strana formata B5.

ISBN 978-86-914311-0-5

Knjigu možete naručiti putem e-maila: ilicv@EUnet.rs

Cena knjige je 2000 dinara + PTT troškovi

Za pet ili više naručenih primeraka moguće je dobiti popust.
      Velibor Ilic


Softver za automatsko trgovanje omogućava praćenje velikog broja parametara i donošenje odluka u realnom vremenu. Ovakav softver je u stanju da samostalno obavi transakcije kupovine i prodaje određenog valutnog para, deonica ili robe, kada na tržištu primeti povoljnu priliku. Trajanje ovakvih transakcija, od kupovine do prodaje, često se meri u sekundama. Ovakvim načinom trgovanja se ostvaruje prednost nad trgovcima koji manuelno zadaju naloge za trgovanje. Softverske metode trgovanja se striktno pridržavaju zadatih strategija trgovanja, smanjuju uticaj ljudskih emocija na donošenje odluka i omogućavaju prevazilaženje problema koji mogu nastati usled nepažnje ili nedostatka koncentracije. Savremena tehnologija, softver i podaci koji pristižu u realnom vremenu sami po sebi nisu dovoljni da bi rezultati trgovanja bili uspešni. Tehnologija obezbeđuje samo više informacija i brži proces trgovanja, međutim da bi rezultati trgovanja bili uspešni i dalje je potrebno pronaći odgovarajući način na koji se mogu iskoristi dostupne informacije i doneti ispravne odluke.

Knjiga sadrži sledeća poglavlja:
Poglavlje 1: “Berzansko trgovanje” predstavlja uvodno poglavlje gde je ukratko opisano šta je to berza, kako funkcioniše, navedeni su tipovi berze i čime se sve može trgovati na berzi. Objašnjeno je kako funkcioniše globalno finansijsko tržište (Forex), šta su to valutni parovi i način na koji se vrši trgovanje na ovakvom tržištu.

Poglavlje 2: “Metode za analizu finansijskih tržišta”, u ovom poglavlju opisane su tehnička i fundamentalna analiza. Predstavljene su Dow teorija i Elliott-ova teorija talasa koje se primenjuju u tehničkoj analizi. Ovo poglavlje takođe sadrži pregled vizuelnih alata i tehničkih indikatora koji se koristite za analizu kretanja cena na tržištu.

Poglavlje 3: “Razvoj softvera za automatsko trgovanje”, u ovom poglavlju definisan je pojam strategija trgovanja, opisana je struktura, postupak izrade i testiranja softvera za automatsko trgovanje, i postupak upravljanja rizicima. U ovom poglavlju se nalazi pregled softverskih metoda koje se mogu upotrebiti za analizu finansijskih podataka kao što su heurističke metode, simulacije, Monte Karlo metoda, neuronske mreže, evolutivne metode, genetski algoritam, klaster analiza i Data Mining.

Poglavlje 4: “Programski jezik MetaQuotes Language 4”, sadrži pregled komandi programskog jezika koji je specijalizovan za izradu softvera za automatsko trgovanje, Script-ova i tehničkih indikatora.

Poglavlje 5: “Softverska platforma za trgovanje MetaTrader”, sadrži opis opcija i uputstvo za upotrebu jedne od najčešće korištenih softverskih platformi za trgovanje “MetaTrader 4”. U ovom poglavlju je opisan postupak upravljanja nalozima za trgovanje. Takođe je opisan postupak testiranja softverskih strategija za trgovanje na istorijskim podacima pomoću modula “Strategy Tester”.

Nakon ovih poglavlja slede “Rečnik stranih termina”, “Indeks ključnih reči”, “Indeks slika i tabela”, “Izvodi iz recenzija” i “Literatura”.