VELIBOR ILIĆ CV
Velibor Velibor Ilić
Rođen sam (1972) u Bečeju. Nakon završene srednje škole upisao sam Tehnički Fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu na smeru informatika (Univerzitet Novi Sad). Fakultet sam završio u oktobru 1996. godine. Iste godine upisao sam se na postdiplomske studije na  smeru "Sistem Naučno Tehnoloških Informacija". Početkom februara 2000-te godine odbranjen magistarski rad pod nazivom "Obučavanje neuronskih mreža za prepoznavanje ćiriličnih slova". Tokom oktobra 2009-te godine odbranjena doktorska disertacija pod nazivom "Interaktivni sistem za psihometrijsku dijagnostiku". Računarima se bavim od 1986. godine.


      Velibor Ilic

Radno iskustvo:
RT-RK Institute for Computer Based Systems, Novi Sad, Serbia
2012-now
- Razvoj embedded softvera u automobilskoj industriji

University of Canterbury, New Zealand - Department of Computer Science and Software Engineering (postdoc)
2011-2012
- Razvoj 3D softverskog okruženja za kognitivni trening pacijenata koji se oporavljaju od moždanog udara

Cambridge Cell Networks, Novi Sad (software developer)
2006-2007
- Razvoj sistema za upravljanje sadržajem na Internetu

Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne - Brain & Mind Institute  (software developer)
2004-2005     (stalan posao)
2003-2004     (posao po ugovoru)
- Razvoj softvera za detaljnu trodimenzionalnu rekonstrukciju nervnih ćelija
- Razvoj okruženja na bazi Internet tehnologija za procenu pažnje i radne memorije korisnika

TECHNOSOFT D.O.O.   (Programer)
2001-2002     (stalan posao)
2000-2000     (posao po ugovoru)
- Razvoj procesnih aplikacija (SCADA)
- Sistemsko programiranje
- Sistem analiza
- Sistem integracija
- Razvoj poslovnih aplikacija
- Održavanje postojećih aplikacija

PIK BEČEJ AD "POLJOPRIVREDA" (Programer)
1999-2000
- Razvoj poslovnih aplikacija
- Sistem analiza
- Održavanje postojećih aplikacija

AGROPROMET D.O.O.
1997-2002 (posao po ugovoru)
- Razvoj poslovnih aplikacija
- Sistem analiza
- Održavanje postojećih aplikacija

ISKUSTVA I ZNANJA:
 • Iskustvo u razvoju i implementaciji proizvoda i sistema baziranih na novim tehnologijama
 • Višegodišnje iskustvo objektno orijentisane, komponentino orijentisane i strukturne metodologije razvoja softvera u Windows okruženju
 • Iskustvo u razvoju softvera za automatsko trgovanje na berzi stranog novca (Forex)
 • Praktično iskustvo u primeni veštačke inteligencije (neuronske mreže, fazi logika, agentni sistemi)
 • Iskustvo u kreiranju poslovnih i finansijskih aplikacija
 • Poznavanje arhitekture baza podataka, relacionih i klijent/server baza podataka
 • Iskustvo u izradi aplikacija za kontrolu i nadzor industrijskih sistema (SCADA)
 • Iskustvo u izradi web okruženja na bazi sistema za upravljanje sadržajem (CMS)
 • Iskustvo u radu sa Windows i Linux okruženjima
 • Iskustvo u izradi aplikacija na bazi TCP/IP protokola
 • Sposobnost za brzo učenje novih programski jezika i programskih okruženja
 • Iskustvo u predavanju
OBRAZOVANJE:

Doktor tehničkih nauka (u oblasti Informatike)
Doktorske studije: Univerzitet Novi Sad, TF "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 2006 - 2009
Postdiplomske studije: Univerzitet Novi Sad, TF "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 1996 - 2000
Osnovne studije: Univerzitet Novi Sad, TF "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 1992 - 1996

JEZICI:
Srpsko-Hrvatski (maternji jezik), Engleski jezik

OPERATIVNI SISTEMI:
Windows (3.XX, 9X, ME, NT, XP, Win7), Linux (Ubuntu, Red Hat, Debian), DOS

PROGRAMSKI JEZICI:
Delphi, Pascal, C# (.NET), C++ Builder, C/C++, Microsoft Visual Basic, SQL, HTML, PHP, Smarty, JavaScript, jQuery, AJAX, Macromedia Flash (ActionScript), MQL4, Unity3D, Matlab

TEHNOLOGIJE:
OOP, Metode povezivanja baza podataka (BDE, ODBC, ADO), OCR

SISTEMSKO PROGRAMIRANJE / KOMPONENTE:
Razvoj VCL komponenti za Delphi, Microsoft Windows (API), OCX, VBX

BAZE PODATAKA:
Access, InterBase Server, MS SQL Server, MySQL, Paradox, DBF

SOFTVER:
MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Front Page, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, MathCAD, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Corel Draw, Visio, ERWin, Metatrader, pcAnywhere, Installshield, InnoSetup, VMware, Oracle VirtualBox, SVN, VPN, Bugzilla, Roundup Issue Tracker

REFERENTNI RADOVI:
HyperNEAT Trainer, (2013-2014),
HyperNEAT Trainer je softver koji razvijen na osnovu algoritma pod nazivom NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT), koristi se za evlutivno obučavanje neuronskih mreza genetskim algoritmom.

FTC Application, (2012-2014),
FTC Application predstavlja generičku aplikaciju koja se izvršava na TTXDatalogger-u. Koristi za praćenje signala izmedju procesorskih jedinica, signali se mogu pratiti sa CAN, FlexRay i Lin interfejsa. Aplikacija omogućava snimanje vrednosti signala u fajlove, aktiviranje trigera na datu vrednost signala i statističku obradu.
http://www.tttech.com/products/automotive/testing-tools/data-logging/ttx-datalogger/
http://www.youtube.com/watch?v=zcpWMQ0jN74

ForexTrader, 2008-2010
Softver za automatsko trgovanje u realnom vremenu na berzi stranog novca (Forex), više softverskih alata za tehničku analizu i optimizaciju parametara.

Audio messages broadcast system, 2008
Softver koji se koristi nadzor PS kasa u supermarketima i omogućava puštanje odgovarajućih glasovnih poruka na preko sistema za razglas.

Sport-Key, 2006
Web site na bazi sistema za upravljanje sadržajem izrađen za potrebe košarkaškog kluba. Sistem omogućava praćenje statistike po igračima, timovima, utakmicama i ligama. (PHP/Smarty/MySQL),
http://www.sport-key.com


Autoplacevi, 2006
Aplikacija koja se koristi za pripremu podataka i slike koja pre nego što se pošalju na web site http://www.autoplacevi.info (Delphi 7)

Cognetics, 2004-2005
Sistem baziran na Internet tehnologijama koji se sastoji od više interaktivnih testova koji procenjuju stepen pažnje i radne memorije korisnika. Sistem omogućava korisnicima da upoređuju svoje rezultate sa rezultatima drugih korisnika koji se nalaze u bazi podataka. Sistem omogućava detaljnu analizu sakupljenih podataka putem data mininga, statističke i klaster analize. Softver je izrađen za potrebe Federalnog Instituta za Tehnologiju u Lozani. (www.epfl.ch)
(PHP/MySQL/JavaScript/MacroMediaFlash)


NeuroTracer3D, 2003-2005
Softver za 3D mapiranje nervnih ćelija. NeuroTracer3D ucitava direktorijume sa slikama i kreira virtuelnu 3D kocku u kojoj korisnik prati dendrite/axone. Softver omogućava automatsku procenjuje debljinu dendrita/axona. Softver je izrađen za potrebe Federalnog Instituta za Tehnologiju u Lozani. (www.epfl.ch)
Programski jezik: Delphi 6.0


ENAA (Evolutionary Neuro Autonomous Agents), Mart 2002
Program ENAA omogućava simulaciju evolutivnog obučavanja agenata u areni veličine 30×30 polja. Cilj agenata je da nauče kako da istraže što veću površinu arene, da prikupljaju hranu, izbegavaju zidove i otrove. Program omogućava vizuelno praćenje agenata, prikazaje trenutno rezultate pojedinačnih agenata u areni (broj koraka, broj otkrivenih polja, količinu sakupljene hrane i otrova, količinu energije i agentovu dužinu života).
Programski jezik: Delphi 6.0
detaljnije... (http://solair.EUnet.rs/~ilicv/enaa.html)


MikroPec, Januar, 2002 - Februar 2002
Softver za akviziciju podataka, nadzor i upravljanje procesom pečenja uzoraka crepa. Softver takođe upravlja video kamerom i omogućava uzimanje slika tokom procesa pečenja. Softver je izrađen za potrebe Tehnološkog Fakulteta u Novom Sadu.
Programski jezik: Delphi 6.0

FinKnjig, Februar 2002
Softver za finansijsko knjigovodstvo.
Programski jezik: Delphi 6.0


Plate, Februar 2002
Softver za obračun plata.
Programski jezik: Delphi 6.0


Robno Knjigovodstvo, Januar, 2002 - Februar 2002
Program za robno knjigovodstvo, omogućava praćenje ulaza i izlaza robe, prikaz trenutnog stanja u magacinu, izdavanje faktura i profaktura, adresar poslovnih partnera.
Programski jezik: Delphi 6.0


SmartSCADA (komponente za Delphi), Januar, 2001 - Decembar 2001
SmartSCADA komponente za Delphi predstavljaju alat za razvoj softvera za nadzor i upravljanje industrijskih sistema.
Programski jezik: Delphi 6.0
details... (http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/smartscada.html)


NeuroVCL (komponente za Delphi), Juni, 2000
VCL komponente za programski jezik Delphi. Omogućavaju jednostavnu upotrebu neuronskih mreža u programiranju.
Programski jezik: Delphi 5.0
detaljnije... (http://solair.EUnet.rs/~ilicv/NeuroVCL.html)


OCR, Avgust, 1999
Program za prepoznavanje ćiriličnih slova. Program OCR koristi neuronske mreže sa backpropagation algoritmom obučavanja. Program je razvijen kao dodatak magistarske teze “Obučavanje neuronskih mreža za prepoznavanje ćiriličnih slova”.
Programski jezik: Delphi 5.0
detaljnije... (http://solair.EUnet.rs/~ilicv/ocr.html)


ANN, Avgust 1998-Juli 2000
Program za obučavanje neuronskih mreža sa backpropagation algoritmom obučavanja. Program ANN je koristi neuronske mreže sa backpropagation algoritmom obučavanja. Program je razvijen kao dodatak magistarske teze “Obučavanje neuronskih mreža za prepoznavanje ćiriličnih slova”.
Programski jezik: Delphi 5.0

detaljnije... (http://solair.EUnet.rs/~ilicv/ANN.html)


Turija SMS II, Avgust 2001
Program za akviziciju podataka i nadzor bušotine nafte na lokaciji kod Turije.
detaljnije... (http://www.nis-naftagas.rs)
Programski jezik: Delphi 6.0


Rusanda, Februar, 2001
Program za akviziciju podataka i nadzor bušotine nafte na lokaciji kod banje Rusande.
detaljnije... (http://www.nis-naftagas.rs)
Programski jezik: Delphi 5.0


Elemir, Januar, 2001
Program za akviziciju podataka i nadzor bušotine nafte na lokaciji kod Elemir-a.
detaljnije... (http://www.nis-naftagas.rs)
Programski jezik: Delphi 5.0


Lingl, Mart – April 2001
Program za akviziciju podataka i upravljanje linijom za pečenje crepa i opeke u kompaniji “Polet” Novi Bečej.
detaljnije... (http://www.polet.co.rs)

Programski jezik: Delphi 5.0

Silos, Juni - Juli, 2000
Program za akviziciju temperatura (462 merne jedinice) u silosu.  Program obaveštava korisnika ako temperatura u pojedinoj ćeliji se poveća iznad dozvoljene granice.
detaljnije... (http://www.pikbecej.rs)
Programski jezik: Delphi 5.0


Agroprom, Februar 1997-2002
Poslovni program za potrebe privatne poljoprivredne zadruge "Agropromet". U okviru ovog programa su realizovani sledeći moduli: evidencija kooperanata, evidencija poslovnih partnera, evidencija kultura, evidencija robe, praćenje otkupa kultura, praćenje izdavanja i prometa robe u magacinima, fakture, aneks ugovori, ugovori o proizvodnji i isporuci, baze podataka su međusobno povezani a informacije se dobijaju preko tridesetak različitih štampanih izveštaja na osnovu traženih  kriterijuma.
Programski jezik: Visual Basic 3.0

PlanB, April-Maj, 2000
PlanB predstavlja interaktivnu mapu i poslovni imenik Bečeja. Omogućava lako pronalaženje ulica, trgova, firmi i drugih važnijih mesta i objekata na mapi.
Programski jezik: Delphi 5.0
detaljnije... (http://solair.EUnet.rs/~ilicv/PlanB.htm)


OBJAVLJENE KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA:
 1. Ilić V. (2011) “Automatsko trgovanje na tržištu stranih valuta - izrada softvera za automatsko trgovanje i analizu finansijskih podataka”, 318 stranica, ISBN 978-86-914311-0-5,
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/automatsko_trgovanje.html
 2. Ilić V., (2009) "Integration of Agents and Data Mining in Interactive Web Environment for Psychometric Diagnostics", Chapter 17 in edited book: Data Mining and Multiagent Integration, Longbing Cao (Ed.), Springer, ISBN: 978-1-4419-0521-5, 15 p.,
  http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval/book/978-1-4419-0521-5
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2009dmma.book..251I

RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA:
 1. Tadić J. M., Ilić V., Biraud S.,(2015) “Examination of geostatistical and machine-learning techniques as interpolators in anisotropic atmospheric environments”, Atmospheric Environment, Volume 111, ISSN: 1352-2310, June 2015, pp 28–38, Elsevier Ltd,
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015002873

 2. Ilić V., (2010) “Methods for analysis of financial data and development of algorithmic strategies for automated trading”, InfoM no 34 – Journal of Information Technology and Multimedia Systems, pp. 30-34, Belgrade,
  http://www.infom.org.rs/brojevi/2010-34.htm,
  http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1451-43971034030I
 3. Ilić V., (2009) "Web environment for psychometric diagnostics and psychotherapy", International Review on Computers and Software (IRECOS), Vol. 4, N. 2, pp. 278-287, March 2009, ISSN 1828-6003
  http://www.praiseworthyprize.com/IRECOS-latest/IRECOS_vol_4_n_2.html
  http://www.britannica.com/bps/additionalcontent/18/40732143/Web-Environment-for-Psychometric-Diagnostics-and-Psychotherapy
 4. Ilić V., (2008): “Model of interactive web environment for psychometric diagnostics”, InfoM no 28 – Journal of Information Technology and Multimedia Systems, December 2008, ISSN 1451-4397 UDC 659.25, UDC 004.738.5:616-71, Belgrade
  http://www.infom.org.rs/brojevi/2008-28.htm
  http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1451-43970828020I
 5. Ilić, V., (2002): “OCR – Software for recognition Cyrillic letters”, InfoM – Journal of Information Technology and Multimedia Systems, vol. 1, no. 1, pp. 38-43, Belgrade
  http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1451-43970201038I
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/ocr_opis.html
 6. Ilić, V., (2002): “Systems based on agent's technology”, InfoM – Journal of Information Technology and Multimedia Systems, no 3-4/2002, Belgrade
  http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1451-43970204055I
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/agenti.html
 7. Ilić V., (1996) “Multimedial system for traffic education – software Traffic”, Journal for applying computers in education, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, vol.1, no. 1-2, pp 51-60, YU ISSN 0354-9615,
  http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0354-96159702051I

RADOVI OBJAVLJENI NA KONFERENCIJAMA:
 1. Rajković I., Ilić V., Majstorović B. Z., Hariba I. (2015) “Real-time visualization of signals from electronic control units on mobile platforms”, 23nd Telecommunications Forum (TELFOR 2015), Belgrade, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4423.8484

 2. Jovanović M., Čotra D., Stamenković R., Ilić V., (2015) “Implementation of system for monitoring and processing signals from electronic control units at automobile networks”, 23nd Telecommunications Forum (TELFOR 2015), Belgrade, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2326.6963

 3. Tešić V., Pap M., Ilić V., Nedeljković M., (2015) “Automated testing of electronic control units in a Hardware-in-the-Loop simulation environment”, 23nd Telecommunications Forum (TELFOR 2015) , Belgrade, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3375.2728

 4. Ilić V., Ilić T., (2015) “Software tool for selection restriction enzymes for modification of DNA sequence in plasmids”, AIIT 2015 International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin, Serbia
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2850.9841

 5. Pap M., Vujanović V., Ilić V., Dimitrijević A., (2015) “Environment for validating of electronic control units”, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 59, Serbia, Srebrno Jezero,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1147.0482

 6. Sinđelić M., Pjevalica N, Ilić V, Janičić V., (2015) “Verification of UART protocol using the BFM”, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering ETRAN 59, Serbia, Srebrno Jezero,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4948.1362

 7. Janičić V., Ilić V., Pjevalica N., Nikolić M., (2014) “Modeling hysteresis in ferromagnetics by adaptation of Preisach model”, 22nd Telecommunications Forum (TELFOR 2014), pp. 761-764, ISBN:978-1-4799-1419-7, Belgrade, Serbia
  http://dx.doi.org/10.1109/TELFOR.2014.7034518

 8. Bokan D., Cetić N., Kovačević J., Ilic V., (2013) “Control of unmanned aerial vehicle based on XMOS platform”, 21st Telecommunications Forum (TELFOR 2013), pp. 893-896, ISBN:978-1-4799-1419-7,Belgrade, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.1109/TELFOR.2013.6716374

 9. Ilić V., Mihajlović A., Bandić N., Babić. Đ., (2012) “Model of web environment for the assessment and prevention of drug addiction behavior“, International conference on Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4999.7847

 10. Ilić V., Brtka V., (2011) “Evaluation of algorithmic strategies for trading on foreign exchange market”, Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises (ICT-SME's2011), Arandjelovac, Serbia,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2605.9924

 11. Ilić V., (2010) “The structure of software for automated trading on foreign exchange market”, X International Conference on electronic commerce and electronic business, Palić,
  http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4866.9842

 12. Ilić V., (2008): “Interactive environment based on Internet technologies for psychometric diagnostics, psychotherapy and collaboration”, 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, IEEE Computer Society Press, Sydney, ISBN: 978-0-7695-3496-1
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4740772
  http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/WIIAT.2008.120
  http://academic.research.microsoft.com/Paper/4711903
 13. Ilić V., (2008) "Integration adaptive psychometric tests in interactive web environment", ICCC2008, IEEE 6th International Conference on Computational Cybernetics, pp. 277-281, Stará Lesná, Slovakia, IEEE Catalog Number: CFP08575-CDR, ISBN: 978-1-4244-2875-5, Library of Congress: 2008907697
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?isnumber=4721369&arnumber=4721421&count=59&index=51
 14. Ilić V., (2008) "Model of data analysis on interactive web environment for psychometric diagnostics of cognitive functions", ICCC2008, IEEE 6th International Conference on Computational Cybernetics, pp. 133-137, Stará Lesná, Slovakia, IEEE Catalog Number: CFP08575-CDR, ISBN: 978-1-4244-2875-5, Library of Congress: 2008907697
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?isnumber=4721369&arnumber=4721393&count=59&index=23
 15. Ilić, V., (2002): “Evolutionary Neuro Autonomous Agents”, Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering “Neurel 6th”, Belgrade, Sponsored by IEEE Signal Processing Society, pp 37-40, IEEE Catalog Number 02EX609, ISBN 0-7803-7593-9, Library of Congress: 2002108419,
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1057963
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/enaa_eng.html
 16. Mirilović, J., Ilić, V., (2001): “SmartSCADA programming tool for development control and monitoring software”, YUNG info ’01 Seminar of Information Technology in Oil Industry, Zlatibor,
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/smartscada.html
  Paper is awarded at seminar: http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~yunginfo/scripts/nagrade-2001.html
 17. Mirilović, J., Ilić, V., (2001): “Applying OPC standard in development tool SmartSCADA”,YUNG info ’01 Seminar of Information Technology in Oil Industry, Zlatibor,

  Paper is awarded at seminar: http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~yunginfo/scripts/nagrade-2001.html
 18. Mirilović, J., Ilić, V., (2001): “Development control and monitoring software using object oriented programming language”, AUP 2000 Seminar of Automatics, Banja Koviljaca, April 2001,
  http://SOLAIR.EUnet.rs/~ilicv/scada.html
 19. Ilić, V., (2000): “NeuroVCL components for Delphi”, Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering “NEUREL 2000”, Belgrade, Sponsored by IEEE Signal Processing Society, pp 130-134, IEEE Catalog Number 00EX278, ISBN 0-7803-5512-1 (Softbounded Edition), ISBN 0-7803-5512-X (Microfishe Edition), Library of Congress: 99-60930,
  http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=902400
  http://solair.EUnet.rs/~ilicv/FLAlg_eng.html
 20. Ilić, V. (2000): “Force learn algorithm – training neural networks with patterns which have highest errors”, Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering “NEUREL 2000”, Belgrade, Sponsored by IEEE Signal Processing Society, IEEE Catalog Number 00EX278, pp 46-48, ISBN 0-7803-5512-1 (Softbounded Edition), ISBN 0-7803-5512-X (Microfishe Edition), Library of Congress: 99-60930,
  http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=902382
  http://solair.EUnet.rs/~ilicv/FLAlg_eng.html

OSTALI RADOVI:
 • Ilić, V., (1999): “Neuronske mreže ”,
  http://solair.EUnet.rs/~ilicv/neuro.html

 • Ilić, V., (1998): “Nanotehnologija”, Racunari (140, 141, 142), Belgrade
  https://www.dropbox.com/s/a8p6nygmuqemzbf/nanotehnlogija.pdf?dl=0

 • Ilić, V., (1998): “EDI - Electronic Data Interchange

 • Ilić, V., (1997): “Virtualna učionica ”, University award for paper 1997,

 • INTERESOVANJA:
  software development, machine learning, pattern recognition, artificial intelligence, neural networks, expert systems, fuzzy logic, intelligent agents, HyperNEAT, evolutionary systems, data mining, OCR, data analysis, SCADA, predictive modeling, financial forecasting, algorithmic (automated) trading, FX trading, HFT, interactive entertainments, content management, image processing, 3D reconstruction, embedded systems, nanotechnology, synthetic biology