FOTOGRAFIJE
Pčele na cvetu
Pčele u prirodi
Pčele u raznim staništima

OBJAVLJENI RADOVI
Pčele u okolini Bora
Pčele u prirodi

OBJAVLJENI ČLANCI
Nukleus oplodnjak
Obeležavanje matica

Voskov moljac

Mravi i pčele

Petar I. Prokopovič

AKTUELNO
Zaštita pčela

Povratak povratak

     kliknite na sliku da biste je uvećali

      

Sestre se međusobno ubijaju

 

Poznato je pravilo, da u jednm staništu pčela postoji samo jedna matica, međutim  postoje periodi kada imamo dve matice  a ima momenata kada u  jednom staništu imamo desetak i vise matica.

Kada pri  pregledu na|emo dve matice to je siguran znak da je izvršena “tiha zamena”.

Desetak i više matica u staništu će se naći  samo kod prirodnog  nagona za rojenje. Kad roj “prvenac” napušta svoje stanište  izlazi plejada matica istovremeno.

šta se dešava kada oduzmemeo maticu ili je nehotice ubijemo  pri pregledu, ili oduzimanju meda. Tom prilikom prinudimo pčele da sebi proizvedu novu maticu.

Zavisno od količine pčela , unosa nektra i godišnjeg doba, pčele izvlače matičnjake i odgajaju više matičnjaka.  Kada odabrana samo pčelama znana,  matica, uz njihovu pomoć  iza|e iz matičnjaka , ona dobija neshvatljiv nagon za ubijanjem  svojih sestara, u jos neizlečenim matičnjacima – borba za opstanak.

Mlada tek izašla i malo ojačala matica počinje prvo  iglicom da probija vosak  zrelog matičnjaka iz kojeg bi za nekoliko časova izašla matica- njena sestra.

Tek izašla matica prvo  svojom iglom buši  vosak matičnjaka sl.1.

Kada izbuši matičnjak počinje rilicom da proširuje otvor  sl.2. Kroz prošireni otvor može da dokrajiči neizleglu maticu pa se okrene i iglom nemilosrdno ubija svoju sestru sl. br.3.

Pošto smo pokušali da razjasnimo prinudnu i tihu zamenu  matice ostaje da objasnimo pčelarima koji nisu uspeli to da vide , šta se dešava  pri prirodnom  nagonu za rojenjem,  kada roj prvenac ode , šta se dešava ako ne izlazi “drugenac”  a nekada nema uslova ni za “trećenac”.

Tada nastaje haos, pčele se naj verovatnije  na osnovu osloba|anja velike količine feromona odluče  za jednu maticu, koju čuvaju  da je njene sestre ne ubiju. O ostalim maticama ne brinu i one se me|usobno ubijaju za kratko vreme , ponekad ih ima i po dvadesetak.

Ako roj drugenac napušta stanište mi ga skinemo sa grane i ubacimo u “njemu “ novo stanište a on se opet vrati na  mesto odakle smo ga skinuli, to je siguran znak da je roj “drugenac “ da ima više matica a pčele se još nisu odlučile za najbolju.

Kada se roj  “drugenac”  po drugi put  skine sa grane  mora da se obrati posebna pažnja . Višak matica se hvata  u kaveze a ostavi im se jedna .

Moje lično iskustvo : u roju “drugencu” jednom prilikom sam našao osam matica i sve sam ih iskoristio, za ovaj postupak postoji video snimak.

Nemilosrdno , nama možda neshvatljivo ali istinito priroda traži najbolje jer samo  najbolji opstaju ,  ako naše pčele pogreše  i izaberu sebi lošu maticu propašće.

     Priroda to zna najbolje.