• Biografija - Poslovna biografija, radno iskustvo, obrazovanje, operativni sistemi, programski jezici, baze podataka, tehnologije, softver


  • Biography - (Resume, CV) - Business experience, education, skills & knowledge, operating systems, programming language, databases, technologies, software (english version)
Knjiga o Forex-u
Automatsko trgovanje na tržištu stranih valuta
Knjiga objašnjava šta je berza stranog novca (Forex), upoznaje čitaoce sa terminologijom i tehnikama trgovanja na ovakvom tržištu. Knjiga opisuje neke od metoda koje se koriste za analizu finansijskih podataka i upoznaje čitaoce sa postupkom razvoja softvera za automatsko trgovanje.

Software
Poslovni programi
Ponuda za izradu poslovnih programa prema Vašim zahtevima.

PlanB
Interaktivna mapa i poslovni imenik grada Bečeja.

Rečnik
Englesko-Srpski rečnik koji sadrži 42600 reči.

OCR
OCR - prepoznavanje ćiriličnih slova
U radu se govori o programu OCR za prepoznavanje ćiriličnih slova. Opisani su problemi koji se javljaju prilikom izrade softvera za prepoznavanje slova i predložena su neka od rešenja koja se mogu primeniti da bi se prevazišli postojeći problemi. Opisan je i postupak primene neuronskih mreža u prepoznavanju slova.

OCR - opis softvera
Program za prepoznavanje ćiriličnih slova, razvijen u Delphiju.

SCADA
Izrada SCADA upotrebom OOP
U radu se govori o postupku izrade nadzornih i upravljačkih programa upotrebom objektno orijentisanih programski jezika. Sa realizovanim primerom u programskom paketu Borland Delphi.

SmartSCADA - komponente
U radu se govori o postupku izrade nadzornih i upravljačkih programa upotrebom programskog alata SmartSCADA.


Free Download
Free Download
Programi koji se mogu slobodno preuzeti sa prezentacije.


Broj poseta:
Veštačka inteligencija
Veštačka inteligencija
Šta je veštačka inteligencija? Istorijat, oblasti, neuronske mreže, ekspertni sistemi, fuzzy logika.

Neuronske mreže
Istorijat razvoja neuronskih mreža. Šta su neuronske mreže? Model veštačkog neurona, model neuronske mreže. Razlike između neuronskih mreža i klasičnih računara i primene.

ANN
Program za obučavanje neuronskih mreža sa backpropagation algoritmom obučavanja.

Force learn algorithm 
Poboljšan postupak obučavanja neuronskih mreža sa backpropagation algoritmom obučavanja.

NeuroVCL komponente
VCL komponente za programski jezik Delphi. Omogućavaju jednostavnu upotrebu neuronskih mreža u programiranju.

Softverski agenti
U radu se govori o softverskim sistemima na izrađenim bazi tehnologije agenata, klasifikaciji agenata prema funkciji i njihovoj primeni. Napravljeno je poređenje između objektno orijentisanog programiranja i tehnologije na bazi agenata.

ENAA - Evolutivni Neuro Agenti
U radu se govori o evolutivnim autonomnim agentima kojima upravlja neuronska mreža. Predložen je hijerarhijskih model neuronskih mreža. Prikazan softver ENAA koji simulira evolutivno obučavanje agenata koji se kreću unutar arene i izvršavaju postavljene ciljeve.

Razno
Nanotehnologija
Tehnologija izrade predmeta velikih dimenzija pomeranjem pojedinačnih atoma. Tehnologija 21-vog veka. Materijali izuzetnih karakteristika. Uticaj nanotehnologije na svakodnevni život. Primena u medicini i ekologiji.

Linkovi
Linkovi
Stranica sa izabranim linkovima.