FOTOGRAFIJE
Pčele na cvetu
Pčele u prirodi
Pčele u raznim staništima

OBJAVLJENI RADOVI
Pčele u okolini Bora
Pčele u prirodi

OBJAVLJENI ČLANCI
Obeležavanje matica
Voskov moljac

Mravi i pčele

Sestre se međusobno ubijaju

AKTUELNO
Zaštita pčela
Oplodnjak nukleus

Povratak povratak

 

Nukleus - oplodnjak

 Nukleus – oplodnjak – ništa novo, sve je već poznato! Oplodnjake koriste proizvođači matica, nukleuse bi trebalo da koriste pčelari – početnici, ali ih ipak nema na našim pčelinjacima koliko su potrebni. I pored stalnog pisanja u našem časopisu o velikoj ulozi nukleusa pčelari odustaju od njihove masovnije primene, a pogotovu za čuvanje matica u njima u toku cele godine.

 Ovim člankom želim da pobudim interesovanje pčelara za nukleus sa polu-ramovima. Nukleus – oplodnjak je funkcionalan, ispunjava date uslove L. R. standardu, a ima i bolje osobine u odnosu na dosad opisane nukleuse.

Ovaj nukleus ima pet polu-rama standardnih sanduka, u ovom slučaju L. R. kao na slici broj 1. za formiranje ovakvog nukleusa treba manji broj pčela, jer je prethodno sklopljen ram dat proizvodnom društvu na izvlačenje i popunjavanje medom, može se ubaciti pored legla a kod matica zaleže, pčele zatvore leglo, ram se rasklopi i sa pčelama i sa leglom se ubaci u nukleus, dodaju se još dva rama a zatim po usvojenom pravilu u pčelarstvu, doda matičnjak ili rezervna matica. Ubačene pčele u formiranom nukleusu sa polu- ramovima lakše održavaju mikro klimu, lakše se brane od grabeži, nema vlage u nepokrivenom delu nukleusa pri formiranju klubeta. U toku zime potroše manje hrane. Ovo su osnovne prednosti nukleusa sa polu-ramovima. Ovaj sistem polu-ramova od pre sto godina je sam usavršio i prilagodio zahtevima sa željom da ima više pozitivnih u odnosu na negativne.

Ovakav nukleus oplodnjak omogućuje: oplodnju matica u 99% sigurnosti i normalan razvoj. Oplođene matice se testiraju – što zavisi od stepena obrazovanja pčelara. Ako se želi sačuvati rezervna matica, kad se nukleus razvije i nema prostora za razvoj i skladištenje, doda mu se nastavak. Ja sam imao nukleuse sa šest nastavaka u kome je bilo pet nastavaka sa leglom a samo u šestom je bilo meda. Matica u ovakvom nukleusu polaže jaja na svim ramovima, od zida do zida, a visoko produktivne polažu više jaja u jednoj ćeliji. U mom pčelinjaku, u takvom nukleusu matica je položila i po sedam jaja u jednoj ćeliji.

Kada se matica oplodi, testira i daje željene rezultate obeležava se i to sa manjim rizikom no kada maticu tražimo u proizvodnom društvu. Pri zameni matica, polu-ram se sa maticom prinese standardnom ramu i bez hvatanja rukom prelazi sama na ram, a stara se rukom uzima i ubaci u nukleus gde je lakše prihvate, a čuva se kao rezerva.

Zahvaljujući ovom nukleusu uveo sam nov način zamene matica i to u rano prolećekada završavam sa tretiranjem protiv varoe. Proizvodno društvo tretiram u jesen ili u toku zime i proleća. Nukleuse sa mladim rezervnim maticama ne tretiram jer u njim nema mnogo varoe (Apitol, Hemovar). S druge strane izbegavam veću količinu legla u jesen u proizvodnim društvima sa starim maticama i time se i borim protiv varoe. Jer manje legla u jesen kod proizvodnih društava – manje i varoe koja ostaje preko zime a u toku zime i ranom proleću kako je rečeno, tretiranjem ukloni se ono malo varoe, koja je ostala na pčelama. Mlada matica se ubacuje radi zamenivanja u proizvodno društvo u vreme kada se preporučuje nadražajno prihranjivanje pred glavnu pašu (npr. bagrem). Ovakvi nukleusi zimu prezimljuju sa jednim nastavkom uz češće dodavanje pogača a idealno prežive na dva i više nastavaka. Kada se želi od nukleusa proizvesti proizvodno društvo ili ojačati slabo sklope se ramovi prema slici 2.

Debljina dasaka za izradu nukleusa je od 20-25mm, a farbaju se sadolinom, može i uljanom bojom, nikako lakom i bojama na nitro bazi. U starim knjigama naši dedovi i pradedovi napisaše da je Bog nama pčelarima dozvolio da probamo i da lutamo. Vi nećete nigde lutati jer ćete imati uvek rezervne matice i jaka proizvodna društva.