Ciljevi Montessori obrazovanja !

Osnovna namena Montessori obrazovanja je obezbedjivanje pažljivo planiranog, stimulirajućeg okruženja koje ce pomoći detetu da razvije odlične temelje kreativnog učenja. 

Specifični ciljevi su:

 • Razvijanje pozitivnog stava prema školi.
  Većina aktivnosti je individualna - dete je uposleno onom aktivnošću prema kojoj ima odredjene sklonosti. Stoga, ono radi po sopstvenom nahodjenju, ponavljajuci zadatke onoliko koliko samo želi. Na taj način, ono gradi pozitivan stav prema sopstvenom učenju.

 • Pomoć detetu u razvoju samopouzdanja.
  Zadaci su dizajnirani tako da je svaki novi korak - stepenica u napred, čime se izbegava negativno iskustvo čestih neuspeha.

 • Pomoć svakom detetu u gradjenju navike koncentracije.
  Efektivno učenje pretpostavlja sposobnost pažljivog slušanja i obraćanja pažnje na ono što je rečeno ili pokazano. Kroz seriju privlačnih iskustava, dete formira naviku  produžene pažnje, kroz šta povećava mogućnost svoje sposobnosti koncentracije.

 • Bodrenje trajne znatiželje.
  Duboka, trajna i uporna znatiželja je preduslov za kreativno učenje. Obezdedjujuci detetu mogućnost otkrivanja novih kvaliteta, dimenzija i odnosa, osnovni element kreativnog učenja je utemeljen.

 • Razvijanje navika inicijative i doslednosti.
  Okružujuci dete privlačnim materijalima i procesom učenja koje zadovoljava njegove unutrašnje potrebe, ono postaje naviknuto na sopstvene zanimljive aktivnosti. Postepeno, to rezultuje navikom inicijative - osnovnom odlikom svakog vodjstva.

 • Razvijanje unutrašnje sigurnosti i osećaja reda u svakom detetu.
  Kroz dobro uredjeno, obogaćeno ali jednostavno okruženje, detetova potreba za redom i sigurnošću je zadovoljena. Ovo je primećeno u mirnom efektu koje okruženje ima na dete. 

 


HomePage - Montessori kod kuce - FAQ - Ko je bila Maria Montessori? - Montessori metod 
Jedinstveno obrazovanje
- Prednosti - Ciljevi -Motivacija - Upoznavanje s materijalima

Copyright © 1999-2000  Design by Sanja Kojić