FAQ - frequently asked questions
Najčešće postavljana pitanja i odgovori na njih

P: Odakle potiče Montessori obrazovanje?

O: Montessori obrazovanje je osnovano 1907 godine u Italiji a osnovala ga je dr Maria Montessori. Svoj obrazovni metod ona je bazirala na naučnom posmatranju procesa dečijeg učenja. Vodjena svojim otkrićem, da deca sama sebe uče, dr Montessori je dizajnirala “pripremljeno okruženje” u kojem deca mogu slobodno da biraju izmedju brojnih, specifičnih aktivnosti. Sada, gotovo jedan vek kasnije, Montessori obrazovanje je utemeljeno u celom svetu i obuhvata decu od rodjenja pa do doba adolescencije.

P: Koja je razlika izmedju tradicionalnog i Montessori obrazovanja?

O: Montessori stavlja akcenat na učenje putem svih pet čula, a ne samo putem slušanja, gledanja ili čitanja. Deca u Montessori učionicama uče svojim sopstvenim, individualnim tempom i u skladu sa sopstvenim izborom aktivnosti od ponudjenih nekoliko stotina mogućosti. Učenje je uzbudljiv proces otkrivanja, predvodjen koncentracijom, motivacijom, samo-disciplinom i ljubavlju ka učenju.Montessori učionice smeštaju decu u grupe od po tri godine (3-6, 6-9, 9-12, itd),  formirajući na taj način zajednicu u kojoj starija deca spontano dele svoje znanje mladjoj. Montessori predstavlja jedan potpuno drugačiji pristup obrazovanju.

P: Da li mogu da primenjujem Montessori metod kod kuće, sa svojom decom?

O: Da, mozete primeniti Montessori principe kod kuće. Pogledajte svoju kuću kroz oči svoje dece. Deci je potreban osećaj pripadnosti i oni ga u potpunosti dobijaju učestvujuci u rutinama svakodnevnog života. “Pomozi mi da to uradim sam” je osnovni moto svakog preškolca. Da li možete pronaći način da vaše dete učestvuje u pripremanju hrane, čišćenju,  vodjenju računa o odeći, obući i igračkama? Obezbedjivanje mogućnosti ka samostalnosti je najsigurniji način da svom detetu izgradite samopouzdanje. U školi / zabavištu jedino Montessori učitelj može valjano sprovesti Montessori obrazovanje, koristeći specijalizovanu opremu za učenje iz “pripremljenog okruženja”.

P: Da li je Montessori dobar za decu sa problemima u učenju? A za nadarenu decu?

O: Montessori je dizajniran da pomogne svoj deci dosežući njihov pun potencijal njihovim individualnim tempom. Učionica čija deca imaju različite sposobnosti je zajednica u kojoj svi uče jedni od drugih i u kojoj svi daju svoj doprinos. Štaviše, grupe dece različitih godina dopuštaju svakom pojedinačnom detetu da pronadje svoj sopstveni tempo, bez osećanja “ispred” ili  “iza”.

P: Da li su Montessori deca uspešna kasnije u životu?

O: Istraživanja pokazuju da su Montessori deca dobro pripremljena za kasniji emocionalni, društveni i akademski život. Na standardnim testovima, Montessori deca zauzimaju mesto iznad proseka, po kriterijumima kao što su praćenje uputstava, započinjanje s poslom na vreme, pažljivo slušanje, upotreba osnovnih sposobnosti, pokazivanja odgovornosti, postavljanje provokativnih pitanja, pokazivanje entuzijazma prema učenju i prilagodljivost novim situacijama.

 


HomePage - Montessori kod kuce - FAQ - Ko je bila Maria Montessori? - Montessori metod 
Jedinstveno obrazovanje
- Prednosti - Ciljevi -Motivacija - Upoznavanje s materijalima

Copyright © 1999-2000  Design by Sanja Kojić