VEŽBE ZA RAZVOJ JEZIKA   (Strana i dalje u izradi.... Hvala na strpljenju...)

PRVA KNJIGA ZA ČITANJA (ZA DECU OD 4,5 GODINE I VIŠE)

MATERIJAL
1.Kontejner (poslužavnik) za držanje različitih predmeta.
2.Predmeti kao što su poklopac, šoljica, ekser, itd..
3.Prazan list papira.
4.Olovka.
5.Prekrivač.

PRIPREMA

1.Proveriti upotrebljivost materijala.

2.Uzeti u obzir spremnost deteta.

3.Uzeti u obzir spremnost roditelja.

PREZENTACIJA

1.Pozovite dete, imenujte rad, pokažite gde stoji materijal. Raširite pokrivač na podu i postavite pripremljeni materijal. Sedite i zamolite dete da sedne do Vaše nedominantne strane.

2.Postavite kontejner ispred deteta govoreći :”Želim danas, sa tobom da uradim nešto posebno. Napisaću tajnu poruku na listu papira, ti ćeš je pročitati i reći ćeš mi o čemu sam mislila.

3.Položite objekte preko prekrivača, držite jedan po jedan predmet dopuštajući detetu da ih oseti, zamolite dete da ih imenuje.

4.Napišite na listu papira ime jednog predmeta (npr. poklopac), zamotajte papir i dodajte ga detetu moleći da Vam kaže šta je napisano. Kad  pogodi šta je napisano, zamolite dete da spari papir sa odgovarajućim objektom.

5.Ponavljajte postupak sve dok nesparite sve predmete.

6.Po završetku, zamolite dete da složi materijal na svoje mesto i zamotajte prekrivač.

SVRHA INTERESOVANJA

1.Upoznavanje s materijalom.

2.Pisanje poruke.

3.Čitanje poruke.

4.Sparivanje poruke i predmeta.

DIREKTNI CILJEVI

1.Razumevanje da je čitanje tumačenje napisanih misli druge osobe.

2.Iskustvo u pravom čitanju.

INDIREKTNI CILJEVI

1.Razvoj pravopisa.

2.Razvoj rečnika i čitanja.

 

VEŽBE IZ PRAKTIČNOG ŽIVOTA

Obrazovanje nije samo metod usvajanja standardnog znanja ili korektnog ponašanja, već i metod koji omogućava usvajanje dobrih navika. Kroz obrazovanje dete otkriva kako da se prilagodi društvu. Aktivnosti iz praktičnog života obezbedjuju idealnu priliku za vezbu i razvoj neophodnih veština. Svrha ovih vežbi su:
1. Pomaganje detetu da postane nezavisno.
2. Osposobljavanje deteta da uskladi svoje fizičke, psihičke i moralne želje:
-"fizičke želje"- ka pokretu i vežbi udova,
-"psihičke želje"- da se ti pokreti usavrše,
-"moralne želje"- da se postane koristan i drugima.
3. Iniciranje poštovanja i ljubavi prema radu.
4. Pomaganje detetu da obavlja svakodnevne aktivnosti sa radošću i veštinom.

 

DOVIDJENJA (ZA DECU OD 2,5 GODINE I VIŠE)

MATERIJAL
---

POSTUPAK

Svako dete ponaosob treba da dodje do Vas i kaže "Dovidjenja". Potrebno je da svakom detetu date dužnu pažnju i narvno, odgovor. Budite sigurni u "kontakt očima".

PRIMEDBA

1.Vežba je za manju ili veću grupu dece, najmanje 2 osobe.
2.Odaberite odgovarajuće vreme za to, npr u 17 časova.

 

 

SENZORNO MOTORNE VEŽBE

MIRISNE TEGLE (za decu od 4 godine)

MATERIJAL

Kutija ili poslužavnik sa 8 neprovidnih teglica, u paru  po četiri različita mirisa (kafa, biber, vanila, deterdžent, beli luk, kokos...).

PREZENTACIJA

1.Postavite teglice u dva niza i promešajte ih.

2.Izaberite jednu teglicu, otvorite je, pomirišite i pronadjite odgovarajući par.Dajte detetu da to isto uradi.

3.Pokušajte isto sa drugim teglicama. Kad pronadjete odgovarajući par, stavite ih ispred kutije.

4.Nastavite sa postupkom sve dok ne složite sve tegle.

5.Složite sve tegle i dajte detetu da to isto uradi.

DIREKTAN CILJ

Pomoći detetu da bude svesno da stvari imaju različite mirise

REČI

Prijatno, neprijatno, blago, jako, itd...

*PRIMEDBA

1.Početi sa jakim mirisom.

2.Menjati mirise kako bi dete naučilo što više o njima.

 

MISTERIOZNA TORBA (za decu od 2 godine)

MATERIJAL

Torba 20 x 15 cm sa 10 različitih predmeta.

PREZENTACIJA

1.Prvo proveriti da li dete zna nazive svih predmeta u torbi. 

2.Objasnite detetu šta nameravate da uradite.

3.Stavite ruku u torbu  i uzmite neki predmet govoreći njegovo ime.

4.Pokažite detetu šta Vam je u ruci i kažite :”U mojoj ruci je---   

5.Tražite od deteta da to isto ponovi.

SVRHA INTERESOVANJA

Moment kada predmet koji smo izvukli odgovara imenu koji smo već rekli.

DIREKTNI CILJ

Razlikovanje oblika i vizuelno i putem dodira.

INDIREKTNI CILJ

Bogaćenje rečnika.

VARIJACIJE

1.Dopustite detetu da vadi iz torbe slične predmete kao što su olovka, flomaster..

2.Dopustite detetu da vadi sllične predmete koristeći različite ruke.

3.Možete staviti par sličnih predmeta u torbu a potom ih različitim rukama vaditi napolje ili te iste predmete možete staviti u različite torbe.

*PRIMEDBA

Menjajte predmete u torbi bar jednom mesečno.

 

 

 (Strana i dalje u izradi.... Hvala na strpljenju...)


HomePage - Montessori kod kuce - FAQ - Ko je bila Maria Montessori? - Montessori metod 
Jedinstveno obrazovanje
- Prednosti - Ciljevi -Motivacija - Upoznavanje s materijalima

Copyright © 1999-2000  Design by Sanja Kojić