Montessori metod !

Devojcica sa kockamaMontessori metod je jedinstven sistem obrazovanja koji je baziran prevashodno, na dečijoj potrebi za slobodom bez ograničenja, a potom i na pažljivo pripremljenom okruženju koje prosto izaziva na učenje.Dizajniran je tako da maksimalno koristi detetovu prirodnu želju za učenjem.

Osnovne pretpostavke Montessori obrazovanja su:

  • Deca treba da se tretiraju kao medjusobno različite individue.

  • Dete poseduje neobičnu čulnu i intelektualnu sposobnost da uči iz svog okruženja.

  • Najvažnije godine u razvoju svakog deteta  su prvih šest godina života, nakon čega nesvesno učenje postepeno prelazi na svesni nivo.

  • Dete ima duboku potrebu i ljubav ka korisnom radu. Medjutim, ono radi ne kao odrasli, da bi završilo posao, već zbog same aktivnosti.

 


HomePage - Montessori kod kuce - FAQ - Ko je bila Maria Montessori? - Montessori metod 
Jedinstveno obrazovanje
- Prednosti - Ciljevi -Motivacija - Upoznavanje s materijalima

Copyright © 1999-2000  Design by Sanja Kojić