Upoznavanje sa materijalima !

Osnovni način da se deca upoznaju sa materijalima u sobi / učionici je kroz pažljivu prezentaciju.

Prezentacija je vreme kada roditelj / učitelj polako i precizno upotrebljava materijale na odgovarajuci način, dok pojedinci ili manja grupa dece posmatraju.

Za vreme takve prezentacije, nepotrebne reči i pokreti se izbegavaju, a celokupna radnja se deli u nekoliko koraka što omogućava razumevanje kod dece a i šanse za kasniji uspeh, kada deca sama koriste materijal, su veće. Pojedinačno interesovanje takodje može (mora) biti iskorišteno u upoznavanju sa materijalom.

S vremena na vreme je pogodno, a i poželjno da roditelj / učitelj ponudi detetu neke instrukcije. To se obično dešava u razlicčtim prilikama nakon ponovljenih, konkretnih radnji  sa materijalima koji se posmatraju.

Roditelj / učitelj onda može da izvrši ponovnu prezentaciju da bi pokazao različite mogućnosti ili da bi pomogao detetu da upozna i nauči korištenu terminologiju.

 


HomePage - Montessori kod kuce - FAQ - Ko je bila Maria Montessori? - Montessori metod 
Jedinstveno obrazovanje
- Prednosti - Ciljevi -Motivacija - Upoznavanje s materijalima

Copyright © 1999-2000  Design by Sanja Kojić